Aqua System Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała,
ul. W. Witosa 118,

tel.: +48 33 815 10 36
tel.: +48 33 816 16 15
fax: +48 33 812 36 88

e-mail:
aquasystem@aqua-system.com.pl

AQUA-SYSTEM company was set up in November 2000 on the basis of the privatized Department of Network Construction and Repairs of AQUA S.A. in Bielsko-Biała.

The company specializes in construction projects involving:

  • water-pipe networks and sewage systems
  • water-pipe and sewage system connections
  • roads, pavements, small-size structures

The reliability of our offer is based on:

  • the experience and commitment of our engeneering and technical staff
  • flexible organization for different assignments in different locations
  • team of high quality pipe-fitters and operators
  • specjalist construction equipment of well-known manufacturers

Bielsko-Biała, dn. 21.09.2015r

Zaproszenie do składania ofert na realizację projektu
pn. "Wzrost konkurencyjności spółki dzięki zakupowi wiertnicy do mikrotunelingu"
identyfikator wniosku: WND-RPSL.01.02.04-00-22/15-02
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MSP",
Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa",
Typ projektu 13 Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

Zobacz film o Aqua-System