Aqua - system

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą Firmą.
Oferujemy krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość naszych usług !

O nas

Spółka AQUA-SYSTEM powstała w listopadzie 2000 r. i specjalizuje się w wykonawstwie:
Na solidność naszej oferty składają się:

Technologia tradycyjna

Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej.

Technologia bezwykopowa

Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa zewnętrznych sieci uzbrojenia terenu w technologii bezwykopowej.

Wykonujemy przewierty i przeciski sterowane dla sieci:

 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • gazowych,
 • kablowych.

Posiadane przez nas urządzenia wiertnicze i przeciskowe pozwalają na bezwykopową instalację rur PE oraz stalowych w zakresie średnic do Ø400mm, długości do 150m (w jednym odcinku).
Zalety technologii bezwykopowych:

 • zapewniają skrócenie czasu robót,
 • eliminują zniszczenia środowiska naturalnego,
 • minimalizują roboty ziemne,
 • uniezależniają pracę od warunków pogodowych,
 • ograniczają uciążliwość prac dla mieszkańców,
 • redukują odszkodowania dla właścicieli gruntów, sklepów, warsztatów itp. za straty wynikłe z ograniczenia dostępu do nich.

Proponowane technologie są niezastąpione przy:

 • budowie rurociągów w terenie zabudowanym (pod chodnikami, jezdniami oraz innymi obiektami),
 • pokonywaniu przeszkód terenowych (kanałów, rzek, cieków).

Nasze realizacje

Sieci wodociągowe:

 • usuwanie awarii oraz włączenia do sieci miejskiej AQUA S.A.,
 • przebudowa odcinków obiektów i magistrali o średnicy 1200/800/600/400mm w Bielsku-Białej,
 • budowa sieciowej pompowni wody w Bielsku-Białej,
 • przebudowa sieci wodociągowej w Cieszynie, w zakresie średnic Dz 40- Dz 225mm, o długości  1737,3 m,
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Bujakowie Górnym o długości 6208,16 m,
 • modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic- Dziedzic, w zakresie średnic
  Dz40- Dz315 mm, o długości 3 496,05 m,
 • przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu o długości 2454,27 m.

Sieci kanalizacyjne:

 • usuwanie awarii oraz włączeń do sieci miejskiej AQUA S.A.,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim
  o długości 42 000,00 m,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki
  wodno- ściekowej w Bielsku-Białej” o długości 98 703,45 m,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Czechowicach-Dziedzicach o długości 35 600,00 m,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe, w zakresie średnic Dz110- Dz400 mm, o długość 6 392,59 m, wraz z 3 pompowniami.

Referencje

Sprawdź nasze refenecje